STRONA GŁÓWNA
UDZIAŁ W PROGRAMIE
WARSZTATY
PROJEKTY
EWALUACJA
INSPIRACJE
GALERIA
FORUM
KONTAKT

 Zobacz też:
strona I edycji
strona II edycji

TRZECIA EDYCJA KONKURSU, 2008

III edycja Programu dla Tolerancji "To, co wspólne / to, co różne" 2008

Co można zrobić, żeby aktywnie kształtować otwartość i tolerancję? Jak w nowy sposób przyczynić się do budowania otwartości wobec różnic rasowych, etnicznych i religijnych? Jak odkrywać wielokulturową Polskę?

Celem konkursu małych grantów "To, co wspólne / to, co różne" jest wsparcie działań, które przyczyniają się do kształtowania postaw tolerancji i otwartości wobec różnic rasowych, etnicznych i religijnych oraz do "rozbrajania" zakorzenionych w naszej kulturze i języku ksenofobicznych uprzedzeń i stereotypów.

Kto może ubiegać się o dotację
Do udziału w konkursie zapraszamy organizacje pozarządowe (posiadające osobowość prawną i działające nie dla zysku).

Na jakie działania można uzyskać dotację
Dotujemy przedsięwzięcia edukacyjne i kulturalne, mające na celu przypominanie i odkrywanie korzeni wielonarodowej Polski i ochronę wspólnego dziedzictwa kulturowego, zwłaszcza dziedzictwa polskich Żydów. Uważamy, że poznawanie historii, uczciwe konfrontowanie się z jej jasnymi i ciemnymi kartami, jest konieczne, by w miejsce stereotypów mogły pojawić się zainteresowanie, zrozumienie i szacunek. Nie ograniczamy się jednak do projektów dotyczących przeszłości. Zależy nam na wspieraniu toczącego się dziś dialogu, na szukaniu tego, co łączy Polaków i Żydów i przyczyn tego, co ich dzieli. Dotujemy też projekty przeciwstawiające się aktom nietolerancji, rasizmowi i ksenofobii.

Na co należy zwrócić uwagę
Kryteriów konkursu nie spełniają projekty stricte naukowe oraz projekty, w których uczestnictwo ogranicza się jedynie do odbioru (a więc np. takie, których głównym elementem jest organizacja koncertu, festiwalu, wydanie książki czy płyty, itp.). Szukamy inicjatyw pomyślanych jako pewien dłuższy proces i zakładających aktywny udział osób, do których są adresowane (nawet jeśli grupa ta nie jest bardzo liczna) - uważamy, że zaangażowanie we wspólną pracę i towarzyszące jej emocje najlepiej służą budowaniu własnej postawy wobec spraw nieznanych, trudnych, przemilczanych. Zachęcamy też do uwzględnienia w projektach współpracy z mediami, by podejmowane działania były rozpoznawane przez szerszy krąg odbiorców.

Program  działa od 2006, opisy projektów dotowanych w dwu poprzednich jego edycjach (w 2006 i 2007) można znaleźć na [naszej stronie]

W jakiej wysokości i na jaki okres można uzyskać dotację
Planujemy przyznanie ok. 20 dotacji, do wysokości 10 000 zł. Z dotacji można pokryć 100% kosztów projektu, choć współfinansowanie pochodzące z innych źródeł będzie dodatkowym atutem. Nie ograniczamy sposobu wydatkowania dotacji: można ją przeznaczyć na koszty osobowe realizatorów projektu, nieosobowe koszty projektu oraz proporcjonalną do budżetu całego przedsięwzięcia część kosztów administracyjnych organizacji.

Nie ograniczamy długości trwania dotowanych projektów (projekt nie musi się zakończyć w 2008 roku). Z dotacji pokrywać można wyłącznie koszty poniesione po uzyskaniu informacji o jej przyznaniu (nie refundujemy wydatków sprzed 31 maja 2008).

Procedura przyznawania dotacji
Dotacje przyznawane są na zasadzie otwartego, dwuetapowego konkursu: najpierw organizacje proszone są o przesłanie krótkich listów intencyjnych. Organizacje, które przedstawią w nich propozycje najlepiej odpowiadające celom programu i naszym kryteriom zostaną zaproszone do udziału w spotkaniu warsztatowym (spotkanie odbędzie się w marcu w Warszawie, całość kosztów pokrywa Fundacja) i do złożenia pełnego wniosku. Zarówno listy intencyjne, jak i wnioski będą oceniane przez Komisję ekspertów. Decyzje o przyznaniu dotacji podejmie Zarząd Fundacji na podstawie rekomendacji Komisji.

Kryteria oceny projektów

  • merytoryczna jakość planowanych działań, kompetencja realizatorów projektu,
  • doświadczenia organizacji (w przypadku organizacji biorących udział w poprzednich edycjach konkursu także ocena zrealizowanych już projektów),
  • otwartość na współpracę z innymi organizacjami prowadzącymi podobne działania,
  • umiejętność pozyskania dla swoich działań lokalnych sojuszników oraz mediów, by przedsięwzięcie było rozpoznawane przez mieszkańców danej społeczności,
  • preferencja dla działań realizowanych poza dużymi miastami,
  • jasny i konkretny język opisu projektu, racjonalny budżet.

TERMINY

do 4 lutego 2008 - składanie listów intencyjnych
do 4 marca 2008 - zaproszenie wybranych organizacji na spotkanie
między 13 a 31 marca 2008 - trzydniowe spotkanie organizacji w Warszawie (dokładny termin podamy później)
21 kwietnia 2008 - termin nadsyłania pełnych wniosków
do 31 maja 2008 - powiadomienie organizacji o przyznaniu dotacji


FORMULARZE

[List intencyjny]

[Wniosek]

[List intencyjny dla organizacji, które brały już udział w Programie dla Tolerancji]


Dotacje finansowane są ze środków Fundacji Batorego, Fundacji Forda oraz Fundacji Żydowskiego Życia i Kultury im. Tada Taubego.

 


 

AKTUALNOŚCI
Spotkanie 27-29 marca, Warszawa:

Do pobrania:
- program warsztatów
- informacje praktyczne
- mapka


4 lutego 2008 mija termin nadsyłania listów intencyjnych do III edycji konkursu grantowego

[dowiedz się więcej]


Materiały z warsztatów (nagrania mp3):
- wykład dr Jacka Leociaka [mp3]
- prezentacja Bożeny
Szroeder [mp3]
- dyskusja uczestników [mp3]

(za udostępnienie materiałów dziękujemy Wiesławowi Bekowi z Lubaczowa)


Zdjęcia z warsztatów dostępne są w dziale [galeria]


W maju 2007 - 34 organizacje otrzymały dotację na realizację projektów [zobacz więcej]


W maju 2006 - 18 organizacji otrzymało dotację na realizację projektów [zobacz więcej]


Wzór sprawozdania z realizacji projektu jest
do pobrania tutaj.