STRONA GŁÓWNA
WARSZTATY
PROJEKTY
EWALUACJA
INSPIRACJE
GALERIA
KONTAKT

KURS MISTRZOWSKI
TOLERANCYJNI
PUBLIKACJA

 


EWALUACJA PROJEKTÓW

Stowarzyszenie dla Edukacji i Kultury Spotkania, organizacja partnerska Programu dla Tolerancji, realizowało powierzony jej przez Fundację Batorego czteroletni (2006-2009) projekt ewaluacyjno-badawczy związany z konkursem grantowym "To, co wspólne / to, co różne"

Fundacja dążyła do oceny skuteczność własnych działań i adekwatność założeń przyjętych w Programie dla Tolerancji, chciała też zobaczyć, jakie skutki przynoszą dotowane przez nią projekty w poszczególnych społecznościach lokalnych. Zespół badaczy pod kierunkiem Tomasza Kasprzaka spotykał się z liderami projektów na miejscu, podczas projektowych działań, spotkania z ewaluatorami odbywały się także w trakcie dorocznych warsztatów Programu dla Tolerancji. Na warsztatach w marcu 2008 ewaluatorzy przedstawili także kilka użytecznych metod autoewaluacji - pozwalających samemu oceniać prowadzone przez siebie projekty - poniżej znajdą się wspomniane materiały.

opis założeń ewaluacji Programu dla Tolerancji
kilka uwag o sposobach autoewaluacji projektów
diagram partnerów
fotoesej jako metod ewaluacji

[pliki *.doc, kliknij, aby pobrać]

Kontakt z zespołem badawczym:
Tomasz Kasprzak, e-mail: tomasz.kasprzak@uw.edu.pl
W skład zespołu wchodzą Dominika Dzido, Marcin Jewdokimow i dr Bartłomiej Walczak; cześć badań prowadzą także ich wspólpracownicy.