IDEA
UCZESTNICY
SEMINARIAAgnieszka Kłos – znana jako Agniusza. Stworzyła jeden z pierwszych w Polsce blogów literackich, dziennikarskich i komercyjnych. Na podstawie bloga literackiego wydała książkę zatytułowaną „Całkowity koszt wszystkiego”. Pracowała w „Gazecie Wyborczej” oraz dodatku reporterskim „Dużym Formacie”. Dla „Gazety Wyborczej” udało jej się wejść jako pierwszemu cywilowi po wojnie do kanałów powstańczych w Warszawie. Opisała też i sfotografowała miejsca pielgrzymek świętych. Organizatorka niekonwencjonalnych akcji społecznych: pierwszej w Polsce akcji zbierania książek dla więźniów zakładów karnych „Ksiązka za kraty”, festiwalu blogów „Blog Fest” oraz kalendarza z aktami młodych amazonek „Niejedna z jedną”. Na co dzień redaguje pismo artystyczne „Rita Baum”, wykłada estetykę fotografii komórkowej na wyższej uczelni we Wrocławiu oraz bada historię obozu Auschwitz – Birkenau. W ramach projektu „Dla tolerancji” wymyśliła „Breslau cv”. Multimedialna mapa miasta znalazła swoją odsłonę w ostatnim numerze pisma, które redaguje oraz jako cześć letniego festiwalu „Wrocławia Non Stop” (Wrocławskiego Forum Festiwalowego 2008).  
Anna Dąbrowska – członkini Stowarzyszenia Homo Faber z Lublina (www.hf.org.pl). Współrealizowała projekty: „wagon.lublin.pl” (www.wagon.lublin.pl) - podróż po Polsce 25 lat po powstaniu “Solidarności” oraz „Śladami Singera” - podróż po Lubelszczyźnie w poszukiwaniu zaginionych historii (www.singer.liblin.pl). W 2007 roku w  ramach II edycji programu dla Tolerancji "To, co wspólne / to, co rożne" współprowadziła warsztaty z młodzieżą gimnazjalną w Ulanowie dotyczące wielokulturowości miasteczka, których efektem było nakręcenie filmu Lemel i Cypa (na podstawie opowiadania I.B. Singera - www.ao.lublin.pl/lemelicypa). Zrealizowała projekt Sztetl 2007, będący podróżą w poszukiwaniu ludzi, którzy ratowali Żydów podczas wojny. Od trzech lat prowadzi zajęcia dla młodzieży szkół średnich o "Solidarności" i stanie wojennym. Organizowała happeningi i akcje uliczne na rzecz Białorusi i praw kobiet, również w kooperacji z lubelską grupą Amnesty International. Od 2005 roku współredaguje  "Opornik - Gazetę Obywatelską". Współtworzyła również takie książki, jak „wagon.lublin.pl - Dziennik pokładowy”, „Rówieśnicy” oraz „Światła w ciemności. Sprawiedliwi wśród Narodów Świata. Relacje

fot. W. Wojtkielewicz
Anna Janina Kloza – polonistka, trenerka w Fundacji Edukacji i Twórczości w Białymstoku. Od 2005 roku współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej jako koordynator regionalny różnych programów, m.in. ,,Ślady przeszłości", ,,Literacki Atlas Polski", ,,Opowiem Ci o wolnej Polsce", ,,Wspólna przeszłość-wspólna przyszłość". Zajmuje się historią i kulturą białostockich Żydów, m.in. przygotowała i zrealizowała projekt dofinansowany przez Fundację Batorego ,,Żyliśmy razem przez wieki czyli Żydzi i Polacy w Białymstoku" (II edycja programu dla Tolerancji „To, co wspólne/to, co różne”). Autorka wielu projektów o Holocauście, m.in o białostockich Sprawiedliwych, o Ocalonych z Zagłady. Laureatka II edycji Międzynarodowej Nagrody im. Ireny Sendler ,,Za naprawianie świata". W 2008 roku odznaczona przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski jako ,,kustosz pamięci". Zainteresowania: dialog międzykulturowy, pamięć zbiorowa, uchodźcy i kwestia ich integracji, nauczanie o Holocauście w edukacji formalnej i nieformalnej.
Dorota Kaniewska–Frątczak – kierownik Domu Kultury „502” (filia Widzewskich Domów Kultury). Z wykształcenia socjolog kultury, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego (1981)  oraz Wyższej Szkoły Humanistyczni Ekonomicznej (2004), gdzie ukończyła studia podyplomowe z zarządzania działalnością kulturalną. Realizatorka corocznych  imprez artystycznych: „Dzień Reymonta” oraz Ogólnopolskich Turniejów Tańca Towarzyskiego. Autorka i współautorka projektów animacyjnych, m.in. „Kamienica” (realizowany w ramach II edycji programu dla Tolerancji), „Moja saska – moja polska siostra”  - projekt zrealizowany we współpracy z ośrodkiem „Lila Villa” w Chemnitz – Niemcy, poruszający tematykę kobiet w Polsce i Saksonii . Oprócz tego realizatorka m.in. takich projektów, jak: „Machiny do poznawania świata”, „Śladami Reymonta – podróż literacko-artystyczna”, „Magiczne miejsca – historie animowane”, „Młode kino polskie”, „Jeden obraz, tysiąc słów” , „Ocal swoje piękno – Maski – moja wewnętrzna twarz”, „Wątek czy osnowa” oraz „Non omnis... czyli w poszukiwaniu całości”.
  Emil Majuk – prezes i założyciel Stowarzyszenia Panorama Kultur (www.pk.org.pl), które w ramach "Dla Tolerancji" zorganizowało projekty "Muzyki Wojsławickie" i "Dom Szewca Fawki", pracownik lubelskiego Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN", obecnie dużo czasu i energii poświęca na uruchomienie biura turystyki kulturowej, które będzie pokazywać Europę Środkową od jej najbardziej fascynujących stron.
Inga Pytka–Sobutka mama półrocznego Tymona, który pochłania całą jej energię. Wcześniej pożytkowała ją na cele społeczne i kulturalne w Szydłowcu. Wzięła udział w drugiej i trzeciej edycji programu Dla Tolerancji. Wraz z przyjaciółmi z Szydłowca zrealizowała w 2007 roku projekt „Chodź opowiem Ci pewną historię” (http://pewnahistoria.com). W 2008 kontynuowali swoje działania pod nazwą „Dziennik lekcyjny-historia z Szydłowca”. Lokalna animatorka, inicjatorka działań, autorka projektów społecznych i kulturalnych, ostatnio domatorka.
Katarzyna Niziołek – pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku, gdzie prowadzi zajęcia z makrostruktur społecznych, społeczeństwa obywatelskiego, ruchów społecznych i metod badawczych. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat roli sztuki w aktywizacji obywatelskiej. Prezeska Fundacji Uniwersytetu w Białymstoku i przewodnicząca Oddziału Białostockiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Angażuje się w działalność społeczną, m. in. w obszarze dziedzictwa kulturowego, lokalnej historii, animacji kultury i edukacji nieformalnej. Realizowała takie projekty społeczne, jak: „Supełek – chronimy pamięć naszego miasteczka” -2006/2007 (http://supelek.uwb.edu.pl),  „Szlak Dziedzictwa Żydowskiego w Białymstoku” - 2007/2008 (www.szlak.uwb.edu.pl), „Co nas łączy, co nas różni? Białystok i jego mieszkańcy w oczach obcokrajowców” (2008) – dwa pierwsze w ramach „Programu dla Tolerancji”. Aktualnie, wraz z grupą wolontariuszy, pracuje nad projektem fotograficznym pt. „Ładniej? PRL w przestrzeni miasta"
Krystyna Nowakowska – 14 lat temu wybrała na miejsce do życia małą wieś w Górach Świętokrzyskich – Dąbrowę Dolną k/Bodzentyna. Od 4 lat jest prezeską Stowarzyszenia na Rzecz Odnowy Wsi "Odnowica" (www.odnowica.neostrada.pl). Zajmuje się edukacją nieformalną dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich oraz organizacją imprez artystycznych. Od 2 lat uczestniczy w programie dla Tolerancji, realizując dwa projekty budowane wokół postaci Dawida Rubinowicza. Pamiętnik tego żydowskiego chłopca, znaleziony w Bodzentynie, został wydany w formie książki i przetłumaczony na wiele języków. W efekcie pierwszej edycji projektu powstała wystawa fotografii otworkowej ilustrująca Pamiętnik Dawida Rubinowicza („Pamiętnik. Poznawanie kultury i historii bodzeńtyńskich żydów” – fotorelacja: http://www.dlatolerancji.pl/bodzentyn/), natomiast druga edycja dotyczyła przygotowania spektaklu teatralnego opartego na tekstach Pamiętnika (projekt „Dawid Rubinowicz”).
Krzysztof Gierak – Studiuje geografię na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, dzięki czemu może rozwijać swoje pasje związane z poznawaniem świata i jego wielokulturowości. Członek Tarnogórskiej Fundacji Kultury i Sztuki (http://fundacjatg.art.pl). Na co dzień pracuje jako dziennikarz i redaktor w portalu informacyjno–społecznościowym konurbacji katowickiej mmsilesia.pl (www.mmsilesia.pl), co pozwala mu być w stałym kontakcie z najbliższym środowiskiem oraz lokalną społecznością.  Aktywnie działa w Tarnogórskiej  Fundacji Kultury i Sztuki, od dwóch lat jest menadżerem projektu „Dzień Kultury Ulicznej” (http://kulturauliczna.blogspot.com), który ma na celu promowanie szeroko pojętej kultury i sztuki ulicy. Współorganizował również Dzień Kultury Żydowskiej, dzięki któremu została przypomniana historia Tarnowskich Gór oraz tworzącej go społeczności. Wolny czas spędza przy dobrym filmie lub ulubionej muzyce.
  Magdalena Kawa – pracuje w stowarzyszeniu Homo Faber (www.hf.org.pl), gdzie zajmuje się animacją i edukacją. Koordynuje projekt "Przechadzka po Brzeźnie" realizowany w ramach programu "Dla tolerancji" Fundacji im. S. Batorego i Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę".
Sergiusz Martynowicz -  z wykształcenia filolog. Jest Prezesem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Orlańskiej, która  ramach programu dla Tolerancji zrealizowała dwa projekty: wystawę w 2007 roku pt. "Z synagogą w tle" i stałą ekspozycję historyczną w synagodze w Orli. Oprócz tego TPZO zrealizowało projekt "1001 działań na rzecz dialogu międzykulturowego" finansowany poprzez fundację Anny Lindh. Efektem końcowym projektu był film  „Skrzyżowanie Orla". Współorganizatorami projektów o tematyce historycznej i etnograficznej. Głównym celem działania Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Orlańskiej to zbieranie materiałów archiwalnych świadczących o bogatej, wielokulturowej przeszłości tego regionu.
Jakub Niewiński – Kubuś, 31 lat - polonista, teolog, wolontariusz i działacz ngo. Absolwent Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Letniej Szkoły Nauczania o Holocauście oragnizowanej przez Centrum Badań Holocaustu UJ. Pracuje w Gimnazjum nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Murowanej Goślinie. Działa w Komitecie Partnerskim Ziemi Goślińskiej (www.kpzg.murowana-goslina.pl) oraz w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Lider Koła Wielokulturowości, którego członkami są młodzi ludzie w wieku 14-18 lat z Murowanej Gośliny i okolic. W jego ramach już trzeci rok uczestniczą w edukacyjnym programie Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego pt. „Przywróćmy pamięć". Projekty "Powrót do korzeni", "Wspólna przeszłość. Wspólna pamięć" oraz „Wartości, które łączą przeszłość z teraźniejszością” (ten ostatni zrealizowany w ramach Programu Dla Tolerancji „To, co wspólne/to, co różne”) doprowadziły do uczczenia miejsc pamięci o Żydach w Murowanej. W 2007 roku do Murowanej Gośliny przyjechali Żydzi z Izraela oraz ze Stanów Zjednoczonych, którzy dzięki projektowi "Wspólna przeszłość. Wspólna pamięć" odkryli swoich przodków. W październiku 2008 roku do szkoły, w której pracuje zaprosił 84-letniego ocalałego z zagłady Szlomo Wolkowicza z Haify, który po 50-latach przemówił po polsku do polskiej młodzieży. Razem ze swoimi uczniami dwukrotnie uczestniczył w Marszu Żywych.
Tomasz Krzysztof Polkowski - Absolwent Historii na Uniwersytecie Łódzkim. Od ośmiu lat uczy historii, wiedzy o społeczeństwie i wychowania w rodzinie. W 2002 r. uczestnik seminarium w Badenii Wirtembergii, Niemcy, a w 2008 r. - seminarium w Yadvashem w Jerozolimie, Izrael (http://www1.yadvashem.org/...).
Dziesięć lat temu zainteresował się historią Żydów zduńskowolskich. W latach 2003-2004 był członkiem Komitetu na Rzecz Renowacji Cmentarza Żydowskiego w Zduńskiej Woli.  
W 2006 r. współtworzył Towarzystwo Historyczne YACHAD (www.yachad.pl), a od 2008 r. pełni funkcję jego vice prezesa. Od dwóch lat jest koordynatorem konkursu organizowanego przez Towarzystwo pt. „Społeczność żydowska mojego miasta w relacjach moich rodziców i dziadków”. W 2008 r. w ramach YACHADu pracował przy organizacji  I Ogólnopolskiej Konferencji osób działających na rzecz ochrony dziedzictwa kultury żydowskiej w Polsce http://www.yachad.pl/index.php...
(relacje z konferencji m.in. na stronach izraelskiego  Haaretzu http://www.haaretz.com/hasen...  i amerykańskiej Herald Tribune  http://www.iht.com/articles/ap/2008/09/17/...).   
  Zbigniew Wieczorek – Nauczyciel języka polskiego i wiedzy o kulturze w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. Członek Radomskiego Towarzystwa Naukowego (http://rtn.radom.pl). Pomysłodawca i odpowiedzialny za realizację projektów „Jestem…” i „Laboratorium Kilińskiego” (fotorelacja: http://www.dlatolerancji.pl/radom/).
Próbuje odbudować świadomość wielokulturowego Radomia i utrwalać pamięć o jego dawnych mieszkańcach.
Maria Więckowska – historyk, absolwentka MISH na Uniwersytecie Warszawskim oraz historii na Université Nancy-2 we Francji. Pracuje jako nauczyciel akademicki, współpracuje również ze Stowarzyszeniem Naukowym Collegium Invisibile. Współzałożycielka i członkini Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Twórczości Brunona Jasieńskiego (http://brunonalia.pl/stowarzyszenie.html) współorganizatorka festiwalu Brunonalia w Klimontowie (http://brunonalia.pl). W ramach programu "Dla tolerancji" koordynuje klimontowski projekt "Kadisz za sąsiadów" (http://brunonalia.pl/kadisz.html).
Monika Witek - Założycielka i liderka Ośrodka Inicjatyw Twórczych „Piekarnia”, działającego w Kielcach i na terenie województwa Świętokrzyskiego. Pomysłodawca i koordynator projektów wspierających twórcze działania różnych grup społecznych i wiekowych, ale przede wszystkim młodzieży. Realizator projektów lokalnych i międzynarodowych poświęconych głównie sztukom audiowizualnymi i muzyce.   Koordynator projektu „Miejsca odzyskane” w ramach Programu Dla Tolerancji. Ideą projektu było zapoznanie się uczestników z żydowską historią Kielc i wpływem działalności dawnych mieszkańców żydowskiego pochodzenia  na wszelkie aspekty związane z życiem ówczesnego  i obecnego miasta. Efekty wielu spotkań, spacerów, warsztatów, przedstawione zostały w formie wystawy wykorzystującej różne dziedziny sztuki, jak fotografia, grafika, malarstwo, film. Obecnie stowarzyszenie „Piekarnia” przenosi swoją działalność do jednej z podkieleckich gmin, gdzie angażować będzie w swoje projekty głównie młodych ludzi pochodzących ze wsi.