IDEA
UCZESTNICY
SEMINARIA



SEMINARIUM I - KURS MISTRZOWSKI – AKADEMIA TOLERANCJI

 


PRACUJEMY w ę: ul.Mokotowska 55 domofon 50

ŚPIMY w Nathan’s Villa: ul. Piekna 24/26 (hostel znajduje się 5 minut od ę) - http://www.nathansvilla.com/warsaw.html

kontakt: Dorota Borodaj
e-mail: dlatolerancji@gmail.com, tel. 0 665 750 260


ZOBACZ MAPKĘ W GOOGLE.

http://mapy.google.pl/maps/ms?msa=0&msid=10597638543573005683...


 

PIĄTEK, 27 LUTEGO 2009

11:00 – 11:15 – powitanie
Marta Białek-Graczyk, Katarzyna Szotkowska-Beylin, Dorota Borodaj

11:15 – 13:30 – WARSZTAT PSYCHOLOGICZNY
Izabela Podsiadło-Dacewicz i Katarzyna Koszewska
W pierwszej części I seminarium chcemy stworzyć okazję do wspólnego zastanowienia sięnad rolą lidera: kim jest lider/animator dla zespołu, z którym pracuje, dla społeczności, do której kieruje swoje działania i wreszcie – jak sami postrzegamy siebie jako liderów? Punktem wyjścia będzie tu osobiste doświadczenie każdego z Was – uczestników seminarium. Stawianie sobie coraz to nowych wyzwań i nabywana w toku ich realizacji wiedza pozwalają nam doskonalić się w pracy, odkrywać nowe narzędzia działania, pokonywać przeszkody i – przede wszystkim – budować i podtrzymywać w działaniu zespół podobnie myślących, aktywnych i wrażliwych na otoczenie osób. Pojawiają się też pytania. Jaka jest nasza rola w społeczności? Co już osiągnęliśmy, a czego nie udało się nam zrealizować? Zmieniająca się wokół nas rzeczyistość stawia kolejne wyzwania, które dotyczą nie tylko poszukiwania nowych metod pracy z ludźmi. Skłania nas to do autorefleksji, do formułowania pytań i szukania konkretnych odpowiedzi: Czego potrzebujemy? Nad czym warto pracować? Jakie są nasze słabe strony? Gdzie potrzebujemy wzmocnienia? I wreszcie – jak nie być samotnym w swojej pracy? W mysleniu o tym pomogą nam doświadczone
trenerki, a rozmowy i zajęcia z nimi mają być mocnym punktem odbicia do naszych dalszychspotkań.

13:30 – 14:30 lunch

14.45- 17.45 – WARSZTAT PSYCHOLOGICZNY, cz. II

18.00 – 19.30 kolacja

20:00 – 22:00 – SZTUKA: projekcja filmu Jolanty Dylewskiej „Po-lin. Okruchy pamięci“. Po projekcji: spotkanie z reżyserką poprowadzi Tadeusz Sobolewski.

 

SOBOTA, 28 LUTEGO 2009

8:00 – 9:00 śniadanie (hostel)

9:00 – 13:00 – WARSZTAT PSYCHOLOGICZNY: zamknięcie

13:00 – 14:00 lunch

14:15 – 15: 45 – WIEDZA: dr hab. Barbara Weigl
Prezentacja badań nad uprzedzeniami i stereotypami prowadzonych w polskich szkołach

16: 00 – 18: 15 – WIEDZA: dr Bartłomiej Walczak, Tomasz Kasprzak
Prezentacja badań nad dystansem społecznym gimnazjalistów wobec wyznaniowego i
etnicznego Innego (Bartłomiej Walczak)
Prezentacja badań nad postawami młodzieży woj. Podlaskiego wobec odmienności kulturowej (Tomasz Kasprzak, Bartłomiej Walczak)

18:45 – 19:45 kolacja

20: 00 – 22:00 – SZTUKA: Wojciech Wilczyk
Multimedialna prezentacja fotografii składających się na cykl zatytułowany „Niewinne oko nie istnieje“, spotkanie z autorem

 

NIEDZIELA, 1 MARCA 2009

8:30 – 9:30 śniadanie (hostel)

10: 00 – 12:00 – PRZESTRZENIE: Muzeum Historii Żydów Polskich
Spotkanie z twórcamu Muzeum, prezentacja ich pracy (projekt „wirtualny sztetl“), dyskusja o wspólnych przestrzeniach działania i mozliwościach współpracy.

12.30 -13: 00 lunch

13:00 – 15:00 – METODY: Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjno-Teatralne „Stacja
Szamocin“ – spotkanie z Lubą Zarembińską, reżyserką i liderką Stacji.

15:30 – 16:30 obiad

 



Informacje o ekspertach:

Izabela Podsiadło-Dacewicz - pedagog resocjalizacyjny. Obecnie – pracownik
Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno Społecznych i Szkoleń.

Katarzyna Koszewska - pedagog, absolwentka W latach 1998 – 2006 z-ca Dyrektora
Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, odpowiedzialna za
zarządzanie personelem i projekty merytoryczne ośrodka.

Trenerki, prowadzą szkoleniach z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w środowisku pracy, edukacji obywatelskiej i europejskiej oraz praw człowieka umiejętności psychospołecznych oraz doradztwa w zakresie wdrażania zasad etyki zawodowej. Autorki i współautorkami wielu publikacji dla nauczycieli i trenerów.

Jolanta Dylewska – reżyser i operator filmowy. W 1989r. ukończyła studia na WydzialeReżyserii i Wydziale Operatorskim w łódzkiej PWSFTviT, gdzie obecnie wykłada. Jest autorką zdjęć do takich filmów fabularnych, jak „W dół kolorowym wzgórzem”,„Głośniej od bomb” Przemysława Wojcieszka oraz „Królowa Aniołów” i „Rozmowa z człowiekiem z szafy” Mariusza Grzegorzka. Reżyserka filmów dokumentalnych, m.in. „PO-lin. Okruchy pamięci” i „Kronika powstania w Getcie Warszawskim wg Marka Edelmana”.

Tadeusz Sobolewski - krytyk filmowy, dziennikarz, publicysta. Obecnie krytyk filmowy w "Gazecie Wyborczej" oraz felietonista miesięcznika "Kino". Współautor i współprowadzący (razem z Grażyną Torbicką) programu Kocham Kino w Telewizji Polskiej.

dr hab. Barbara Weigl – profesor Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, prezeska warszawskiego Stowarzyszenia "Wspólne podwórko". Za pracę na rzecz tolerancji w środowiskach edukacyjnych i wielokulturowych została nagrodzona wyróżnieniem polonijnej Niezależnej Fundacji Popierania Kultury Polskiej POLCUL i medalem Zasłużony dla Tolerancji przyznawanym przez Fundację Ekumeniczną TOLERANCJA. Specjalizuje się w społecznej psychologii rozwoju oraz rozwiązywania konfliktów grupowych.

dr Bartłomiej Walczak - socjolog, antropolog kultury. Zainteresowania badawcze:
epistemologia i metodologia nauk społecznych, migracje a instytucje wychowawcze, teoria i historia antropologii amerykańskiej, metodologia badań on-line, edukacja wielokulturowa, yanomamologia.

Tomasz Kasprzak - socjolog, doktorant w Instytucie Społecznych Nauk Stosowanych UW. Jako badacz współpracuje m.in. z Fundacją Batorego, Instytutem Spraw Publicznych, Ośrodkiem KARTA. Koordynator projektów edukacyjnych w Stowarzyszeniu "Dzieci Holocaustu" w Polsce. W pracy naukowej zajmuje się m.in. społecznym odbiorem Holocaustu, polityką pamięci, historią mówioną, ewaluacją programów społecznych i kulturalnych oraz kulturą czasu wolnego (antropologia i socjologia turystyki).

Wojciech Wilczyk - fotograf i krytyk sztuki. Absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Jagielońskim. Fotografuje od 1988 roku. Autor wielu projektów dokumentalnych, m.in "Pejzaż symboliczny" poświęcony rozbieranej koksowni "Walenty" w Rudzie Śląskiej (1992-1996) oraz "Postindustrial", dotyczący popadających w ruinę obiektów przemysłowych. Swoje prace prezentował podczas wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i zagranicą.

Luba Zarembińska - ukończyła studia na Wydziale Reżyserii Teatru Lalek. Realizatorka spektakli dla dzieci w teatrach lalkowych i dramatycznych w Warszawie, Olsztynie, Poznaniu, Legnicy i Zielonej Górze. Założycielka, liderka, autorka i realizatorka projektów Społecznego Stowarzyszenia Edukacyjno-Teatralnego „Stacja Szamocin“. Dwukrotnie otrzymała nagrodę Ministra Kultury i Sztuki oraz stypendium twórcze, nagrodę Wojewody Pilskiego, nominację do „Paszportu Polityki” i „Człowieka roku" w 1998 r. w dziedzinie kultury woj. pilskiego. Otrzymała też Medal 75-lecia PKP za uratowanie majątku PKP (2001r).


SEMINARIUM II - KURS MISTRZOWSKI – AKADEMIA TOLERANCJI

PIĄTEK, 17 KWIETNIA  2009


11:30 -  13:30 – Jak pozyskiwać fundusze na działania? – spotkanie z przedstawicielami Fundacji Taubego (za pośrednictwem telekonferencji) oraz Fundacji im.m Anny Lindh w siedzibie Fundacji im. Stefana Batorego.

14:00-15:00 lunch

15:30-17:00 - Dom Spotkań z Historią – spotkanie z Hanną Nowak-Radziejowską dotyczące misji i pracy DSH oraz najnowszego projektu tej instytucji, związanego z rocznicą upadku komunizmu w Polsce.

17:30-18:45 – Spotkanie z Joanną Olczak-Ronikier, autorką książki „W ogrodzie pamięci”. Prowadzenie: Tadeusz Sobolewski
19:00-19:45 – kolacja

20:30 – 22:00 – „Król Kier znów na wylocie”- spektakl w wykonaniu zespołu Studium Teatralnego na podstawie książki Hanny Krall pod tym samym tytułem.


SOBOTA, 18 KWIETNIA  2009
8:00 – 9:00 śniadanie
10:00 – 13:30 – Wielokulturowa Warszawa – spotkanie z redaktorkami portalu Kontynent Warszawa, wizyta w Centrum Kultury Wietnamskiej.

13:30 – 14:30 lunch

15: 00 – 17:00 –Dlaczego uczyć o Holocauście? -   spotkanie z Robertem Szuchtą, nauczycielem historii, współautorem podręcznika „Holokaust. Zrozumieć dlaczego”, laureatem  laureat wręczonej po raz pierwszy w 2006 roku Nagrody im. I. Sendlerowej "Za naprawianie świata".          

17:30 – 19:30 –Stowarzyszenie Praktyków Kultury – spotkanie z zespołem oraz prezentacja spektaklu „Opowieści z Doliny Terek” w wykonaniu dzieci czeczeńskich uchodźców19:30 - 20:30  kolacja


NIEDZIELA, 19 KWIETNIA  2009
8:30 – 9:30 śniadanie

10:00-12:00 – Poranek na Chłodnej – prezentacje projektów uczestników Kursu Mistrzowskiego w kawiarni Chłodna 25: wyzwania, refleksje, rozmowy.

12:00-13:00 - Obchody rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim – udział w uroczystościach., towarzyszenie Markowi Edelmanowi w corocznym przejściu od Pomnika Bohaterów Getta do Umschlagplatzu.

13:00 -13:45 lunch, wyjazd z Warszawy.

 


 

SEMINARIUM III - KURS MISTRZOWSKI – AKADEMIA TOLERANCJI

 

 

CZWARTEK, 2 LIPCA 2009

11:00 - Wyjazd z Warszawy

Wizyta w Orli – przewodnik: Sergiusz Martynowicz, uczestnik Kursu Mistrzowskiego

Przyjazd do Teremisek
20:00 – kolacja

21:30 – spotkanie z Pawłem Winiarskim, współzałożycielem Uniwersytetu Powszechnego im. Jana Józefa Lipskiego – prezentacja idei i działalności Uniwersytetu.

Nocleg w Teremiskach

 

PIĄTEK, 3 LIPCA 2009

8:30 - śniadanie

10:00- Wyjazd z Teremisek, wizyta w Tykocinie

13:00 – lunch, wyjazd do Białegostoku

14:00-18:00 – Białystok – zwiedzanie Szlaku Żydowskiego. Przewodnicy: Katarzyna Niziołek, Radosław Poczykowski, uczestnicy Kursu Mistrzowskiego

18:30 – pokaz filmu z muzyką na żywo w białostockim klubie „Odeon”. Projekcja przedwojennego materiału filmowego, dokumentującego żydowską społeczność Radomia (film udostępniony przez Zbigniewa Wieczorka). Muzyka: Nela i Daniel Brzezińscy (skrzypce i akordeon) ze Stowarzyszenia Praktyków Kultury.

19:3- kolacja, nocleg w Białymstoku

SOBOTA, 4 LIPCA 2009

8:30 - śniadanie

10:00 - wyjazd z Białegostoku do Sejn

Po drodze – wizyta w Kruszynianach: meczet i mizar.

13:00 – obiad w Tatarskiej Jurcie

18:00 – przyjazd do Sejn, kolacja

19:00 - pokaz spektaklu  "Kroniki Sejneńskie" w Białej Synagodze, w wykonaniu sejneńskich dzieci pod opieką Bożeny Szroeder z Ośrodka Pogranicze. Sztuk-Kultur-Narodów.

20:30 – spotkanie z Jackiem Milewskim, dyrektorem Parafialnej Szkoły Romskiej w Suwałkach w Ośrodku Pogranicze.

Po spotkaniu -  nocna projekcja filmów Tonego Gatlifa,

NIEDZIELA, 5 LIPCA 2009

9:30 śniadanie

11:00 - spotkanie z Bożeną Szroeder w Ośrodku Pogranicze

16:00 – obiad, wyjazd z Sejn do Białegostoku i dalej, pociągami do domów

 


 

SEMINARIUM IV - KURS MISTRZOWSKI – AKADEMIA TOLERANCJI

Ostatnie, czwarte seminarium Kursu Mistrzowskiego Akademii Tolerancji połączyliśmy z wydarzeniem podsumowującym cały Program „dla Tolerancji”, organizując je wspólnie z Fundacją EVZ ( realizującą z Fundacją Batorego i podsumowującą w podobny sposób Program Memoriał)

Patronami medialni wydarzenia „Tolerancyjni. To się dzieje!”: TVP Kultura, Tygodnik Powszechny, Radio TOK FM, Krytyka Polityczna, portal ngo.pl, Purpose oraz Borussia.

 

 

Piątek, 23.10.2009

13:00 -16:00 Targi Wiedzy

Tematy i goście:

 • Nie tylko dla dobrych uczniów – jak pracować z młodzieżą?
  Elżbieta Górska, Stowarzyszenie „Słyszę serce” (Łódź)
  Lena Rogowska, Stowarzyszenie Praktyków Kultury (Warszawa)
 • Spadochroniarze czy miejscowi  - jak działać na swoim i obcym terenie Anna Dąbrowska, Piotr Skrzypczak, Piotr Choroś, Stowarzyszenie „Homo Faber”  (Lublin)
 • Jak nie być samotnym liderem – o współdziałaniu ze społecznością lokalną
  Katarzyna Nowakowska, Stowarzyszenie na rzecz Odnowy Wsi „Odnowica” (Bodzentyn)
 • Czy małe projekty mogą zmieniać rzeczywistość – o ewaluacji projektów w ramach programu „Dla tolerancji”
  Tomasz Kasprzak , Stowarzyszenie Dla Edukacji i Kultury „Spotkania”
 • Szkoła czy podwórko – jak uczyć tolerancji w szkole?
  Zbigniew Wieczorek, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Radom)
  Anna Janina Kloza, Fundacja Edukacji i Twórczości (Białystok)
 • Po pierwsze: nie szkodzić - ochrona zabytkowych cmentarzy
  dr Janusz Smaza, ekspert programu, konserwator zabytków z ASP (warszawa)

 • Jak inne uczynić wspólnym? Ta sama przeszłość w różnych perspektywach.
  Longin Graczyk i Małgorzata Ratkowska, Fundacja Ari Ari (Łódź)

16:00 obiad

18:00-20:00 Debata:  „Jak pamiętać – pomnik czy performance”?
Goście: Klaus Bachmann, prof. Maria Lewickiea, Paweł Passini oraz Piotr Skrzypczak ze stowarzyszenia Homo Faber. Prowadzenie: Agnieszka Kłos.

21:00 kolacja

 

Sobota, 24.10.2009

9:00 – śniadanie

10:00 -13:00 Warsztat Psychologiczny  (dla uczestników Kursu Mistrzowskiego)

14:00  - obiad

16:00 – 17:30  - Spotkanie z Mikiem Urbaniakiem z Uptown Foundation, dotyczące planowanej na jesień 2010 wystawy fotograficznej „Macewy Codziennego Użytku”, prezentującej sposoby wykorzystywania po wojnie żydowskich nagrobków jako budulca chodników, murów etc (dla uczestników Kursu Mistrzowskiego)

18:00 - kolacja

19:00 – 20:00  Koncert/projekcja – film dokumentalny z muzyką na żywo.
 - otwarta projekcja materiału dokumentalnego z przedwojennego Radomia, muzyka: duet SzaZa: Paweł Szamburski (klarnet) i Patryk Zakrocki (skrzypce)

 

Niedziela, 25.10.2009

10:00 śniadanie

12:00 – Spacery po różnorodnej Warszawie – organizowane wspólnie z Gazetą Wyborczą,

- Warszawa Wietnamczyków – oprowadzał Ngo Van Tuong
- Żydowska Praga – oprowadzał Bogusław Jędruszczak
- Warszawa rosyjska – oprowadzał Jerzy S. Majewski

16:00 -  obiad, wyjazd z Warszawy

 


 

Organizator: Fundacja im. Stefana Batorego
Partner: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę"