IDEA
UCZESTNICY
SEMINARIA


 Podczas trzech edycji programu dla Tolerancji "To, co wspólne / to, co rożne" Fundacja Batorego przyznała kilkadziesiąt grantów organizacjom pozarządowym z całej Polski. Program realizowany we współpracy z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych "ę" narodził się z potrzeby wspierania inicjatyw kształtujących postawy tolerancji i otwartości wobec kulturowego Innego oraz konieczności wykorzeniania ksenofobicznych uprzedzeń i stereotypów z naszej kultury i języka. Te główne idee spotkały się i zrealizowały w pomysłach i działaniach animatorów kultury, lokalnych liderów i działaczy – pochodzących z różnych środowisk, mających różne doświadczenia, za to wspólną chęć działania i zapał do aktywnego uczestnictwa w życiu swoich społeczności. Tematy, które poruszają i pytania, które zadają sobie i swojemu otoczeniu, spotykają się z bardzo różnym odbiorem – od entuzjazmu i chęci współpracy, po niechęć i zamknięcie na dialog. Z biegiem lat i podjętych działań rośnie nie tylko świadomość, doświadczenie, ale i samowiedza – znajomość własnych ograniczeń, luk które należy wypełnić i przestrzeni, nad którymi warto popracować.

"Kurs Mistrzowski" Akademii Tolerancji powstał z myślą o animatorach, działaczach i aktywnych budowniczych społecznej wrażliwości, którzy pragną swoje działanie wzbogacać o wiedzę, inspirację i doświadczenie płynące od innych działaczy kultury, akademików, artystów działających w przestrzeni wielokulturowości. Pamiętamy jednak przede wszystkim o tym, że animatorzy ci sami dysponują już ogromną wiedzą i doświadczeniem – zatem spotkania te nie są pomyślane jako jednostronna relacja, ale jako pole do wymiany myśli, refleksji i pomysłów na mądre działanie, skupianie wokół siebie innych, na wyciąganie wniosków z własnych oraz cudzych sukcesów i problemów.
Do "Kursu Mistrzowskiego" zaprosiliśmy liderów i współtwórców projektów realizowanych w latach 2006-2008 w ramach programu. Spotkaliśmy się podczas czterech weekendowych seminariów, które podzieliliśmy na pięć podstawowych bloków:

WIEDZA – to blok, do poprowadzenia którego zapraszaliśmy ekspertów: historyków, socjologów, psychologów i literaturoznawców. Tematy skupiały się wokół problematyki zgłębianej przez danego wykładowcę - mistrza.

METODY – to blok poświęcony pogłębieniu wiedzy o metodach pracy z historią i z uprzedzeniami. Pokazywaliśmy możliwie dogłębnie różne autorskie metody, dotyczące pracy z relacjami historycznymi, pracy metodą mapy pamięci, poruszaliśmy zagadnienia nowych form pracy, np. z interenetem (blogi, you tube), fotografią, filmem. Było tu także miejsce na rozmowę o wszelkich niestandardowych formach pracy oraz na wizyty w niesztampowych, inspirujących miejscach.

PRZESTRZENIE – to blok, w którym zapraszaliśmy przedstawicieli różnych środowisk pracujących w obszarze wielokulturowości. Chcieliśmy stworzyć okazję do wzajemnego poznania się oraz wskazać możliwości współpracy z nimi. Jednocześnie traktowaliśmy ten blok jako możliwość promowania i pokazania dotychczasowych działań uczestników kursu innym. Tutaj również dyskutowaliśy o pozyskiwaniu funduszy i możliwościach finansowania projektów na rzecz tolerancji.

SZTUKA – to spotkania z artystami, którzy w swoich pracach poruszali tematykę związaną z wielokulturowością. Nasze doświadczenia wyniesione z realizacji programu pokazują, że często to właśnie sztuka staje się najwłaściwszym medium do poruszania spraw trudnych i drażniących.

NOWE WYZWANIA – w tym bloku podejmowaliśmy tematy, które wykraczają poza dotychczasowy obszar działania Programu. Chcieliśmy zastanowić się, jakie jeszcze sprawy związane z tolerancją, ksenofobią, uprzedzeniami warto podejmować.

 

Organizator: Fundacja im. Stefana Batorego
Partner: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę"