STRONA GŁÓWNA
WARSZTATY
PROJEKTY
EWALUACJA
INSPIRACJE
GALERIA
KONTAKT

KURS MISTRZOWSKI
TOLERANCYJNI
PUBLIKACJA

 

Program dla Tolerancji "To, co wspólne / to, co rożne" był realizowany przez Fundację Batorego w partnerstwie z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych "ę". Powstał po to, by wspierać działania przyczyniające się do kształtowania postaw tolerancji i otwartości wobec różnic rasowych, etnicznych i religijnych oraz do "rozbrajania" zakorzenionych w naszej kulturze i języku ksenofobicznych uprzedzeń i stereotypów.

W ramach programu organizacje pozarządowe mogły starać się o granty na realizację projektów edukacyjnych i kulturalnych. Zapraszamy do zapoznania się z działaniami przeprowadzonymi w trakcie trwania Programu.

 


 

  

Program finansowany ze środków Fundacji Forda oraz (w 2007 roku) Fundacji Żydowskiego Życia i Kultury im. Tada Taubego.

Organizator: Fundacja im. Stefana Batorego
Partner: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę"
Ewaluator: SPOTKANIA - Stowarzyszenie dla Edukacji i Kultury

 

 

Relacje i opisy wybranych projektów Dla Tolerancji można znaleźć w Midraszu - miesięczniku o kulturze żydowskiej

 


strona www: krzysztof pacholak _