Emilowi Majukowi z Wojsławic nie mogło dać spokoju to, że urodził się w domu, który przed wojną należał do żydowskiego szewca Fawki. Marcin Korniluk, oglądając u znajomych stare obrazy, dostrzegł w nich rodzinne Siemiatycze, których nie znał. Chciał wiedzieć więcej o autorze, o siemiatyckich Żydach. Przemek i Magda Kuśmierczykowie nie chcieli, żeby wielokulturowe dziedzictwo podlubelskich Piask pokrył mech, dlatego zaprosili do siebie wolontariuszy z Białorusi, Niemiec, Litwy i Ukrainy, by wspólnie zadbać o zabytki i utrwalić wspomnienia mieszkańców. Ciekawość i determinacja pchnęły te i wiele innych osób do odkrywania śladów wielokulturowej historii w ich najbliższym otoczeniu, do naruszenia niepamięci.

Ideą akcji „Tolerancyjni. To się dzieje!“ jest pokazanie, jak wiele prowadzi się dziś działań, które budują postawy otwartości wobec „innych”, rozbrajają zakorzenione w nas uprzedzenia i mierzą się z trudną historią. Zapraszamy do spotkania i dyskusji animatorów kultury, przedstawicieli organizacji pozarządowych, badaczy, nauczycieli i dziennikarzy zajmujących się wielokulturowością. Oraz wszystkich, którzy po prostu lubią wiedzieć coś o historii kamienicy, w której mieszkają, ulicy, którą codziennie chodzą, czy o sąsiadach, którzy chodzili nią kilkadziesiąt lat temu.

„Tolerancyjni. To się dzieje!” to także podsumowanie dwóch programów prowadzonych przez Fundację im. Stefana Batorego. Program DLA TOLERANCJI „To, co wspólne / To, co różne” finansowany był ze środków Fundacji Forda i Fundacji Żydowskiego Życia i Kultury im. Tada Taubego: w ciągu czterech lat 77 projektów edukacyjnych i kulturalnych wsparto kwotą 650 tysięcy zł. Partnerem programu było Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”. Program „MEMORIA. Wolontariat dla europejskiego dziedzictwa kulturowego” zainicjowała niemiecka Fundacja Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość (EVZ), która na 38 obozów wolontariackich dla młodych ludzi z Europy Środkowej i Wschodniej przeznaczyła 1 mln 900 tysięcy zł.